Revize technických zařízení s.r.o. – revize tlakových nádob (Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)

 

Firma Revize technických zařízení s.r.o. působí zejména v regionech Pardubice a Hradec Králové, ale i v dalších lokalitách České republiky. Zaměřujeme se například na revize a zkoušky tlakových nádob, revize a zkoušky kotlů, odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, revize plynových zařízení, provozní kontroly tlakových zařízení, školení obsluh tlakových zařízení, montáž tlakových zařízení, odstranění závad zjištěných při revizích, prodej kompresorů, prodej tlakových nádob a na další činnosti.

Inspekční-revizní činnosti – revize tlakových nádob, školení obsluh tlakových nádob aj. činnosti

V rámci inspekční činnosti se zaměřujeme na:

 • revize a zkoušky tlakových nádob (tlakových nádob stabilních - TNS) - vyhrazené technické zařízení /NV č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012/ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • provádění stavebních a prvních tlakových zkoušek tlakových nádob stabilních skupiny A, B (po opravě)  /NV č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012/ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • revize a zkoušky plynových zařízení - vyhrazené technické zařízení /NV č.191/2022 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • revize a zkoušky kotlů 3. a 4. třídy - vyhrazené technické zařízení /NV č.192/2022 Sb., ČSN 07 0710/ - ,(Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • odborné prohlídky nízkotlakých kotelen - zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách /vyhl. č. 91/1993 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • provozní kontroly tlakových zařízení /Zákoník práce č.262/2006 Sb., část pátá, NV č.378/2001 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • kvalifikované měření síly stěn materiálu ultrazvukovým tloušťkoměrem - nedestruktivní měření /přesnost 0,1 mm/ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize kotlů, revize tlakových nádob, školení… - Pardubice, Hradec Králové)
   
 • školení obsluh tlakových a plynových zařízení - /Zákoník práce č.262/2006 Sb., část pátá, ČN 69 0012,NV č.192/2022 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • školení obsluh kompresorů /Zákoník práce č.262/2006 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • zpracování provozních řádů kotelen a jiných technických dokumentací /Zákoník práce č.262/2006 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • zajištění sledování stanovených lhůt revizí a provozních kontrol /NV č.378/2001 Sb. §4 odst.2/ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • zpracování plánů revizí včetně sledování termínů - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)

Montážní činnosti – montáž tlakových zařízení, montáž tlakových rozvodů

V rámci montážní činnosti děláme:

 • návrhy a montáže tlakových vzduchových (nebo vodních) rozvodů (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • návrhy a zhotovení kompresoroven (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • montáž tlakových zařízení (TNS, kompresory, sušky vzduchu, filtrace, automatické odkalovače kondenzátů, separace kondenzátu "voda-olej") - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)

Servisní činnosti – opravy a servis kompresorů, tlakových nádob…

Zaměřujeme se i na servisní činnosti, mezi něž patří:

 • odstranění závad zjištěných při revizích, po haváriích, apod. (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • opravy a servis tlakových nádob (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR) 
   

Obchodní činnosti – prodej kompresorů, tlakových nádob…

Provozujeme také obchodní činnost. Nabízíme:

 • prodej kompresorů (pístové, šroubové) vč. příslušenství (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • prodej tlakových nádob vč. usazení a zprovoznění (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • prodej vzduchotechnického příslušenství (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)

Úspora času a peněz

 • odstraňování závad zjištěných v době revizí ihned na místě před provedením samotné revize - výsledkem je kladná revize (revize bez zjištěných závad) => šetření dalších nákladů na cestovné, šetření času věnovaného odstraňování závad uvedených v revizních záznamech po revizích - (Revize TZ Pardubice s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • možnost domluvy provedení revizí a servisních prací v době odstávek provozů (soboty, neděle, svátky) - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • možnost servisu a opravy kompresorů současně s prováděnou revizí => šetření nákladů na cestovné (dopravu), využití sounáležitosti: zdroj tlaku - tlaková nádoba = kompresorová sestava jako celek, kotel - plyn - kotelna - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • výhodné cenové relace, možnosti množstevních slev, možnosti vzájemných dohod - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)

Další činnosti – služby v oblasti BOZP

Mezi další činnosti, které zajišťujeme, patří:

 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany /Zák. č. 67/2001Sb., vyhl. č.246/2001 Sb./ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
   
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci /Zákoník práce č.262/2006 Sb., část pátá/ - (Revize technických zařízení s.r.o. – specialista na revize tlakových nádob, prodej kompresorů, školení… - Pardubice, Hradec Králové i celá ČR)
Revize tlakových nádob
Revize cisteren
Kompresorová stanice
Revize kotlů
Prohlídky nízkotlak. kotelen

Rychlé kontakty

Martin JANČÍK

telefon: 773 646 751

jancik@revizetz-pardubice.cz